Vilkår & betingelser

VILKÅR & BETINGELSER

1. Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og våre momspliktige produkter og tjenester er inklusiv merverdiavgift.

2. Vi benytter oss av betalingsløsningen PayPal, en trygg og sikker betalingstjeneste. Har du ikke en PayPal konto kan du betale direkte med VISA og Mastercard som PayPal-gjest. Tjenesten er gratis.

3. Vi har lagt inn direkte bankoverføring som et betalingsalternativ. Dette er kostnadsfritt. Produktet blir sendt etter at beløpet er bekreftet overført til vår konto.

4. Vi tilbyr en 100% fornøyd garanti på våre coachingprodukter. Garantien gjelder i to uker fra første samtale. I vår coaching og kartleggingspakke vil du få pengene tilbake når vi har mottatt arbeidsboken din i retur.

5. Garantien faller bort dersom du ikke melder avbud innen fire timer før avtalt samtale. Samtalen vil da bli ansett som gjennomført. Garantien vil også falle bort ved misbruk.

6. Alle samtaler er konfidensielle og foregår ved bruk av Skype.

7.  Våre trendprognoser er elektroniske og kommer i et Pdf format.

8. Prognosene kan lastes ned totalt 5 ganger etter kjøp. Nedlastningslinken sendes direkte til din e-postadresse og løper ut 30 dager etter at kjøpet er gjennomført.

9. Ved kjøp av våre prognoser faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen, eller idet bestillingen har blitt gjort tilgjengelig for deg.

10. Produktene våre er utarbeidet for Re-Trend AS og er beskyttet av åndsverksloven. Tekst, bilder og annet innhold kan ikke videreformidles eller kopieres uten tillatelse. Kopiering i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel.